I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Der er søndage, hvor vi skal læse tekster om Guds nåde og kærlighed. - Hvor dørene slås op på vid gab og vi skal høre om den fest og den glæde, som venter os hos Gud, som er generøs og barmhjertig. Der er andre søndage med det stik modsatte budskab. Hvor døren nærmest bliver smækket i for næsen af os: Sådan er det nærmest i dag.  

Jesus havde stor succes med sin forkyndelse og blev fulgt af en stor folkeskare. Nu vender han sig om mod dem og siger: Ingen kan være discipel uden at give afkald på sit eget. Og her tænker han ikke kun på job, erhverv og penge. Men også på familien. De første disciple forlod faktisk deres job og penge. Det var nok ikke så svært. De var fattige, og de var unge, som sikkert havde lyst til at prøve noget nyt.  - Så hvorfor ikke følge med ham, når han nu kaldte. Kunne blive spændende. Men nu siger Jesus så, at man som discipel skal hader sin far og mor, hustru, børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv. - Hade?   

Hvordan kan det hænge sammen. - Hvorfor skal man give afkald på sit eget. Og hvorfor skal man hade sin familie?  Når han nu plejer at sige, at man skal elske sin næste.  - Det ene øjeblik taler han brændende varmt om den grænseløse kærlighed. Det næste kræver han, at man bryder med alt og alle. Begge udsagn skal ligesom med.  - For blander man det varme og det kolde bliver begge dele lunkent, og det er lige til at spytte ud.   

Det er det med kærligheden,  der udfordrer. 
På den ene side er den gratis. På den anden side koster den alt.  

Kærligheden er gave. Det er en foræring, som ikke kan omsættes i penge. Det man kan købe for penge, er ikke kærlighed. Og det man prøver at købe sig til ved at gøre alt muligt godt for at behage den anden fører ikke til kærlighed.  For man kan ikke tiltvinge sig kærligheden med sine gode gerninger. Kærligheden kan ikke erobres. Det er ikke os der har kærligheden.  Kærligheden der har os. Kærligheden kan ikke kontrolleres men er en suveræn overvældende kraft, som kan gribe os, og gør livet stort.  

Og det er her, kærligheden kan komme til at koste. Der er forældre, der har villet bestemme over deres børn, så disse har følt sig tvunget til at bryde fuldstændigt. Og det er der er børn, der har villet bestemme over deres forældre, så disse har måttet lægge afstand. Vi har i flere omgange i KD læst breve fra forældre, som fortæller om den smertelige afvisning, som de møder hos deres voksne børn. Og der er breve fra voksne børn, der fortæller, hvorfor de var nødt til at bryde med deres forældre.  

Filmen Grand Torino er et vidunderligt eksempel på det sidste. -  En gammel sur mand, krigsveteran er han,  mister sin kone og nu er børnene opsat på at få den gamle på plejehjem. For han kan sikkert ikke klare sig selv! Børnene er allerede begyndt at dividere, dvs fordele arven.  Og det passer overhovedet ikke Clint Eastwood, som spiller hovedrollen. - Han bliver i sit hjem.  Og i sin surhed. Men på forunderlig vis bliver han langsomt inddraget i sin thailandske nabofamilies liv, som bliver udsat for en rockerbandes  hærgen.  Det ender med, at han faktisk sætter sit liv på spil for sin nabo. Ja, han ofrer sit liv for nabofamiliens skyld.   Filmen er et fornemt eksempel på et menneske, som bliver kaldet til at være discipel på den måde, som Jesus fordrer i dagens tekst.  

Det er smerteligt, det med familien, når det går galt. Der er brødre, der vil bestemme over deres søstre. Og omvendt. Der er mænd som vil bestemme over deres hustruer. Og der er hustruer som vil bestemme over deres ægtemænd. I Danmark er der efter sigende ca. 1 million voksne, som har valgt livet som singel.  Jesu fordring om at hade familien er måske ikke så mærkelig alligevel. Mange har faktisk gjort den erfaring,  at det har været nødvendigt med brud.  

Men. Men. Det at hade er i min ordbog et negativt ord. - Det er kærlighedens modsætning.  Hadet rammer ikke kun den forhadte. Det rammer en selv.  Man kan blive fanget i sit had.  Og så forpestes livet af hadfølelsen.  

Hertil siger en kendt psykolog, at kærlighed ikke er en følelse men et forhold. En relation mellem mennesker. - Kærligheden er det der gør, at den anden er vigtig for mig. Det er derfor, der er så mange følelser på spil i et kærlighedsforhold. - Hengivenhed, sårbarhed, - skuffelse - tillid. Alt lige fra det helt varme til det helt kolde.  

Når Jesus taler om had taler han måske om det forhold, som ikke er der mere.  Hvor kærligheden ikke kan leve. - Hvor kærligheden dør, fordi vi har taget livet af den. - Og det er jo det vi gør, når vi vil bestemme over hinanden i familien.  

Det er jo kun mig selv, der kan vælge min vej gennem livet.  Vælge min bopæl, mit job, min uddannelse, min partner,  uanset hvilken køn, den anden har. Det er ikke børnene skal ikke leve efter forældrenes vilje. Og forældrene skal ikke leve efter børnenes vilje.  

Men Jesus kalder på os alle for at få os til at leve efter Guds vilje. Gud har skabt os og kender os. Bedre end vi kender os selv. Han vil hjælpe os til at realisere det potentiale, alle de muligheder som ligger i os.  Og det sker, når Guds rige kommer. På den måde er  Gud svaret på den længsel, som er i enhver.  

Vi kan ikke svare på hinandens vegne. - Jo det kan vi, så længe vore børn er helt små.  Så svarer vi for deres liv og deres tro, så godt vi kan.  Men der kommer en dag, hvor enhver må svare for sig selv, når der kaldes på os.  

Og der bliver kaldt. Det gør han, som kalder disciple.  Selv havde han også en far og en mor.  Han havde brødre og søstre. - De kom engang til ham og ville have ham med hjem. Det var det, de havde bestemt. - Men Jesus svarer dem, at alle mennesker er hans brødre og søstre. - Han havde valgt. - Som Guds søn havde han taget sin opgave på sig. Han skulle være Guds talerør. Fortælle om Gud og hans kærlighed. Han skulle forkynde os den fremtid, han vil skabe for os og med os. Han skulle åbenbare Gud storsindede generøse kærlighed til alle mennesker.  

Guds kærlighed koster intet. Og skal rækkes videre for intet. Og dog koster det. - Han tog ikke med hjem til sin mor og sine søskende. Han fulgte sit eget spor, og tog sit kors op og levede sit kald ud. Han havde beregnet prisen, ligesom når man bygger et tårn.  Først laver man nogle beregninger, så man ved, at man har råd. -  Så bygger man.  

Jesus kendte kærlighedens pris. Og han betalte da regnskabets time kom. Han betalte med sit liv. Han gav afkald på sit eget.  Både sin familie og sit liv. For kærlighedens skyld.  Det blev til en sejr over både ondskab og død
1) Over ondskaben, fordi han ikke selv blev ond af den ondskab han mødte. Men mødte ondskaben med godhed og kærlighed.
2) Over døden, fordi Gud oprejste ham fra de døde.  Så derfor lever han. Og derfor kalder han på os. Også i dag. Til følge ham.  På kærlighedens vej. Til kærlighedens pris. Den koster alt.  Og den giver os alt,  indtil vi bliver alt i alle, som er det håb, Jesus forkyndte for os.

Og derfor siger liv lov og tak og evigt ære være dig, Vor Gud, fader, Søn og Helligånd, du som var er og kommer som en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.